Pareto Bank

Støtte fra Pareto Bank gjorde høstferie for sårbare familier mulig: – Betyr enormt mye

Av Blå Kors og Pareto Bank, 04. november 2021

Støtte fra Pareto Bank gjorde høstferie for sårbare familier mulig 1
Erik Abrahamsen, Håkon Ohma Solberg, Lars Erik Næss, Caroline Sem og Joakim Standal.

Med hjelp av både pengestøtte og fem frivillige fra Pareto Bank, fikk ti sårbare familier tidenes ferie til Norefjell.

– Det føltes utrolig fint å bidra aktivt til at familiene får skapt gode opplevelser og ferieminner de kan ta med seg videre, sier markedssjef Caroline Sem i Pareto Bank.

Ønsket å ta et aktivt samfunnsansvar

Sem var, sammen med banksjef Lars Erik Næss, to av fem «Tidgivere» (frivillige) fra Pareto Bank som var med å bidra med både stort og smått på høstturen til Norefjell Ski og Spa i regi av Blå Kors Ferier.

Blå Kors inngikk et samarbeid med Pareto Bank i juni, hvor turen til Norefjell var det første av flere arrangementer Pareto Bank ønsker å bidra inn mot, forteller Næss.

– Vi hadde et ønske om å ta et aktivt samfunnsansvar, og å gi av vår tid og engasjement utover ren finansiell støtte. I tillegg til at dette har en verdi for de som mottar støtten, bidrar det også til å skape samhold og bygge kultur internt i organisasjonen, sier han.

I løpet av ferien ble det arrangert en rekke aktiviteter for familiene som var med. Blant annet fikk barna klatre i klatrevegg, ridd på hest, dratt på fjelltur, padlet kano – og noen kjørte også gokart for aller første gang. I tillegg kom den anerkjente barnebokforfatteren Anneli Klepp på besøk og leste for alle barna som var der.

Sem forteller at det å være med som Tidgiver på turen gav henne mye.

– Som Tidgiver var det utrolig fint å se at alle koste seg, og at man fikk bidratt til «støtte» i små, men viktige sammenhenger. Alt fra tilstedeværelse, servering av en burger, til en god prat langs turstien, forteller hun.

Må avvise rekordmange

Hvert år søker tusenvis på ferietilbudene hos Blå Kors Ferier. Men bare et fåtall får plass på grunn av manglende ressurser.

– Samarbeidet med Pareto Bank gir oss mulighet til å tilby ferietilbud til enda flere familier som sårt trenger det. Den ferien hadde ikke funnet sted om det ikke var for dem, sier Stig Rune Skaran, ferie- og aktivitetskoordinator i Blå Kors Ferier.

Blå Kors Ferier arrangerer turer for familier som blant annet strever med rusavhengighet, fattigdom og psykiske utfordringer.

– For familiene som søker på våre tilbud betyr det enormt mye å komme på ferie. På tur med oss kan de få den ene gode opplevelsen, midt i alt det andre, som gjør at livet blir litt lettere. Som en gutt på turen til Norefjell sa: «Jeg vil ikke hjem, jeg vil være her hele tiden!»

Bidrar til å bygge ned stigma

Skaran forteller at Pareto Bank gjennom samarbeidet viser at de er opptatt av å ta samfunnsansvar.

– De tar del i en større samtale om utfordringene knyttet til skadevirkninger av avhengighet og ulikhet i samfunnet. I tillegg til å være gode ambassadører på hva som finnes av tilbud for å møte utfordringene, møter de menneskene som Blå Kors er til for, i kraft av å være Tidgivere. Dette bidrar til å bygge ned stigma.

Næss tror grunnen til at samarbeidet med Blå Kors har fungert bra så langt, er fordi de har hatt god dialog hele veien og brukt lang tid på planleggingen.

– Vi har ikke forhastet oss, men hatt kontakt over lang tid – og vi har gjort grundige vurderinger i forhold til samarbeidsform og omfang. Blå Kors har imøtekommet oss på våre tanker og ønsker, og vi virker å ha lagt en god plan som er godt tilrettelagt kapasiteten og engasjementet i Pareto Bank.

Sem forteller at høstferien til Norefjell bare er én av flere aktiviteter Pareto Bank kommer til å bidra med fremover i samarbeid med Blå Kors.

– Vi jobber tett med Blå Kors og Barnas stasjon i førjulstiden, og ønsker å bidra både praktisk og ved besøk der man kan avlevere mat og klær. I tillegg planlegger vi en fin aktivitetsdag for familier knyttet til Barnas stasjon Alna i Oslo etter jul. Det gleder vi oss til, avslutter hun.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.