Bedriftsfinansiering

Voksesmerter? Slik sikrer du kontrollert vekst

Av Mats Gehrken, 17. juni 2019

Voksesmerter Slik sikrer du kontrollert vekst

Vekst kan være smertefullt. Økt omsetning og økte investeringer kan være utfordrende på mange plan, dersom du ikke er godt forberedt. Men smerten kan lindres. Her er forholdsreglene du bør ta for å sikre kontrollert vekst i din bedrift.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Sårbar fase

Opp gjennom mitt yrkesaktive liv innen bank og finans har jeg sett mange virksomheter som viser gode tall, men likevel opplever å ha dårlig likviditet. For vekst koster. Mange bedrifter klarer ikke å finansiere arbeidskapitalen som kreves for å vokse.

Min erfaring er at nyetablerte selskaper ofte har kontroll i startfasen, når de fortsatt er små. Problemene oppstår når de begynner å vokse. Da blir arbeidsmengden større, og det kreves investeringer i for eksempel flere ansatte, utstyr og varelager. Dette binder kapital, kapital bedriften også trenger for å betale lønn, skatt og andre løpende utgifter.

Det å sikre en stabil kontantstrøm handler om å legge grunnlaget for virksomhetens daglige drift. Ved å etablere gode, interne rutiner så tidlig som mulig står du bedre rustet i en sårbar vekstfase.

Les også: 6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten - arbeidskapitalstyring i praksis

Reduser voksesmertene med gode rutiner og prosesser

Når selskapets virksomhet blir mer omfattende, øker behovet for å optimalisere interne rutiner og prosesser. Dette kan dreie seg om prosesser rundt innkjøp, faktureringsrutiner, oppfølgning av utestående fordringer og kontroll på varelager.

Er du et selskap i vekst anbefaler jeg at du lager løpende likviditetsprognoser for å sikre en stabil og forutsigbar drift. Slike prognoser gir deg tidlig varsel om behov for ekstra likviditet, og muligheten til å ta grep deretter. Prognoser er et nyttig styringsverktøy fordi du tar tak i oppdaterte tall og prognoser fra regnskapssystemet som gir deg et mer oppdatert bilde enn et årsbudsjett eller historiske regnskaper.

Du trenger en organisasjon som har nok kunnskap og kompetanse rundt disse forholdene. Derfor kan det være lurt å kartlegge bedriftens totale kompetanse, og styrke denne der hvor bedriften er sårbar. I noen tilfeller kan det være et behov for å både etterutdanne de ansatte du allerede har samt ansette nye medarbeidere med rett kompetanse. Riktig kunnskap er essensielt for å oppnå en trygg vekst og økt konkurransekraft.

Gode faktureringsrutiner gir bedre likviditet

Hvis du skal gjøre interne tiltak for å sikre arbeidskapitalen i virksomheten din, er kredittid noe av det jeg ville sett på aller først. Jo kortere kredittid, desto raskere vil pengene sirkulere og likviditeten i selskapet styrkes. Standard betalingsbetingelser varierer fra 14 til 30 dager, men det er ikke uvanlig at gode kunder krever mye lengre betalingstid. Hvis du kan korte ned betalingsfristen til kundemassen din med to uker, har det stor betydning for likviditeten.

Og for all del, fakturer fortløpende. Ikke jobb så mye at du ikke rekker å fakturere, eller legg all kundefakturering til slutten av måneden. Da får du kontinuerlige innbetalinger og reduserer kapitalbindingen. Innfør gode purrerutiner og automatiser oppfølgningen med løpende purringer.

Kontrollert vekst

Det er mulig å oppnå en stabil kontantstrøm selv om virksomheten vokser. Hvor enkelt det er å finansiere vekst vil være noe bransjeavhengig. Mindre kapitalkrevende bransjer har det beste utgangspunktet.

Generelt er det en stor fordel dersom du kan ta betalt for varene dine på forhånd. Da sikrer du at pengene dine kommer inn, og du unngår å binde kapital i varelager.

Du kan også gå gjennom betalingshistorikken til kundene dine og vurdere forskuddsbetaling eller innskrenket kreditt til kunder med dårlig betalingsadferd.

Det å kreve et visst beløp for reservasjon av en vare, er også et effektivt tiltak for rask tilbakeføring av kapital til bedriften. Dette er blitt en vanligere modell i bilbransjen, som man som forbruker opplever når man bestiller ny bil. Historisk sett er det vanlig i noen bransjer å kreve delvis forskuddsbetaling der det foreligger bestillingsordre. Leverandøren sikrer seg dermed at kunden har en interesse av å ta imot ordren når den er klar. I motsatt tilfelle kan leverandøren ende opp med en ukurant vare som ikke nødvendigvis lar seg realisere.

Dessverre er det ikke sånn at forskuddsbetaling er aktuelt for alle bedrifter. For mange, særlig innen B2B-salg, er salg på kreditt fortsatt mest vanlig. Derfor vil flere sannsynligvis oppleve perioder der de mangler penger til daglig drift.

Mulige finansieringsløsninger

Det er flere tiltak du kan gjøre selv for å forbedre bedriftens likviditetsstyring. For mange vil det likevel være behov for ekstern finansiering i perioder. Nedbetalingslån og kassekreditt fra banken er de vanligste måtene å finansiere vekst på. Et nedbetalingslån betales tilbake med renter og avdrag hver måned eller kvartal, mens kassekreditt innebærer at banken stiller et maksimumsbeløp til rådighet som bedriften kan trekke på ved behov.

En annen mulighet er å benytte seg av ulike factoringløsninger. Da lar du banken innkreve fordringene dine for deg. Dette er en finansiell og administrativ tjeneste med høy finansieringsgrad. En stor fordel er at du får penger på konto etter at faktura er sendt til kunde.

Bedrifter som vokser raskt, kan oppleve at arbeidskapitalen tørker inn i samme takt. Hvis du ikke får tid til å hente inn penger fra kunder før de løpende økonomiske forpliktelsene forfaller, kan det utgjøre en reell trussel for virksomhetens eksistens. Er du i ferd med å planlegge en vekstfase for din bedrift, er dette noe du bør ha i bakhodet.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.