Bedriftsfinansiering

Xplora – fra smartklokke til digitalt univers

Av Pareto Bank, 02. september 2021

Xplora fra smartklokke til digitalt univers 1
Anders Bjørnson, Pareto Bank, og Kjetil Fennefoss, Xplora.

En stor andel barn i skolemoden alder går rundt med digitale klokker på armen. Mange av disse er en Xplora, en klokke som lar barnet både ringe og lese meldinger, samtidig som den kan spores. Et perfekt bindeledd mellom bekymrede foreldre og unger som ønsker å utforske verden.

– Grunntanken er at dette skal være en enkel kommunikasjonsplattform mellom foreldre og barn, før de får sin første mobiltelefon. Foreldre har behov for å kommunisere med sine barn, uten at de ønsker å gi de yngste en dyr smarttelefon som gir tilgang til mange uønskede ting, sier Kjetil Fennefoss, administrerende direktør i Xplora Mobile.

Barnas første mobiltelefon er festet til armen

Xplora er en klokke med et mobilabonnement, som løser et reelt kommunikasjonsbehov mellom foreldre og barn. Selskapets visjon har hele tiden vært å forenkle og trygge hverdagen til familier gjennom innovative mobilprodukter.

– Klokken har noen enkle basisfunksjoner som tillater samtaler og meldinger til og fra en kontaktliste foreldrene definerer. Foreldre kan sette klokken i skolemodus når barna er på skolen, slik at undervisningen ikke forstyrres, forklarer Fennefoss.

Ved hjelp av en innbygd GPS kan foreldre også få informasjon om hvor barnet befinner seg, og definere trygge soner som skole, svømmehall, fotballbane og så videre. Samtidig får barnet får frihet til å utforske nærområdet og nabolag.

– Med en slik klokke får ungene mulighet til å gå bort til en kompis i gata fordi de kan ringe når de kommer frem og foreldre kan ringe dem hjem når det er behov for det. Siden klokken er festet til hånden og ikke blir mistet eller glemt, kan foreldre hele tiden se hvor barnet er.

Smartklokken har fungert så godt i markedet at Xplora Mobile på kort tid har blitt Nordens ledende IoT-selskap innenfor smart forbrukerelektronikk. Likevel har denne raske veksten ikke alltid vært like problemfri.

Xplora fra smartklokke til digitalt univers 2

Driftskreditt kan være løsningen for bedrifter i vekst

Det var for to år siden Xplora Mobile virkelig begynte å skyte fart. Etterspørselen etter smartklokkene var stor. Så stor at det ble krevende for Xplora å møte behovet i markedet.

– Litt av utfordringen vår besto i at vi både selger et fysisk produkt og et mobilabonnement. For å selge abonnement trengte vi altså klokker, som vi måtte forskuddsbetale. Det kunne ta opptil fem måneder før vi kunne selge dem ut igjen gjennom distributører og retailkjeder, forteller Fennefoss.

Xplora ønsket en bank som kunne finansiere innkjøpsordre, noe som viste seg vanskelig å finne i markedet. De opplevde at mulighetene begrenset seg til kassakreditter og lån finansiert med egenkapital, helt til de gikk til Pareto Bank.

– Vi syntes Xplora var en veldig spennende case. Det var et nytt og originalt produkt, og det var lett å skjønne hvilket behov smartklokkene løste. Når de i tillegg solgte godt og organisasjonen bestod av veldig flinke folk, var dette noe vi hadde tro på, sier Anders Bjørnson som jobber med bedriftsfinansiering i Pareto Bank

Løsningen for Xplora ble refinansiering av eksisterende gjeld, samt tilgang på viktige kredittfasiliteter gjennom Pareto driftskreditt. Denne type driftskreditt tilbyr en fleksibel kredittramme hvor kunden får forskudd på utestående faktura. Slik kan de selv bestemme hvor mye de ønsker å bruke av kredittrammen, og betaler kun for det de bruker.

– For oss som opplevde store sesongvariasjoner samtidig som vi vokste, var det ikke ønskelig å ha et stort lån vi må betale rente på også i de periodene vi ikke bruker det. Fordringsfinansiering, gjennom Pareto Driftskreditt var derfor perfekt for vår virksomhet, sier Fennefoss.

Xplora fra smartklokke til digitalt univers 3
Kjetil Fennefoss, administrerende direktør i Xplora, mener Pareto Banks driftskreditt har vært perfekt for dem gjennom sin vekstfase. Her med Anders Bjørnson i Pareto Bank.

Fleksibilitet gir gode finansieringsløsninger

En sentral del av Pareto Banks kredittanalyse handler om å forstå forretningsmodellen og produktet til kunden. Ved å tilegne seg grundig kunnskap om selskapet kan banken gjøre gode kredittvurderinger og finne spesialtilpassede løsninger for hver enkelt kunde.

– Pareto Bank har vært lyttende, forståelsesfulle og hele tiden kommet med tilpasninger i forhold til våre behov, sier Fennefoss.

– Banken har alltid ønsket at Pareto Driftskreditt skal ha så mye fleksibilitet som mulig, for å dekke flere behov. I Xploras tilfelle kjøper de inn store partier med varer som allerede er videresolgt.
De må betale varene på forhånd, men kan ikke fakturere sine kunder før klokketelefonene leveres. Gjennom de fleksible løsningene i Pareto Driftskreditt kan banken legge opp en ekstra kredittbevilgning for disse ordrene, som da går over til normal fordringsfinansiering når Xplora fakturerer sine kunder, forklarer Bjørnson

Fleksibiliteten som ligger i det totale produktet er viktig for Xplora Mobile, og har bidratt til at de har kunnet vokse så mye som de har gjort. Fra 2019 til 2020 økte selskapets omsetning fra 63 til 160 millioner.

– Det at vi fikk til dette har betydd veldig mye for vår vekst. Uten denne finansieringsløsningen hadde vi ikke hatt mulighet til å vokse så mye, sier Fennefoss.

Xplora fra smartklokke til digitalt univers 4
Xplora har ambisjoner om å selge en halv million smartklokker i år.

Tilrettelegger for morgendagens digitale konsumenter

Xplora Mobile ble nylig kjøpt av Xplora Technologies, som har betydelige vekstambisjoner i det nordiske markedet.

– Xplora Technologies solgte i fjor 216 tusen smartklokker og har ambisjoner om å selge en halv million i år. Vi ruller ut abonnementstjenester på disse klokkene fortløpende. Den erfaringen og kunnskapen teamet i Xplora Mobile har, vil være viktig i utviklingen av denne tjenesten, sier Mikael Clement, CFO i Xplora Technologies.

Xplora har planer om å utvikle sitt barnevennlige, digitale univers ytterligere.

Derfor har de etablert en ny plattform der barn kan samle inn skritt og tjene opp Xplora-mynter som gir tilgang til å kjøpe varer og tjenester, som læringsmateriell eller spill, hvis de da ikke heller ønsker å donere til veldedige organisasjoner som for eksempel UNICEF.

– Vi ønsker å skape en balanse mellom skjermtid og fysisk aktivitet. Vi gir barna insentiv til å være i bevegelse for å opptjene seg Xplora-mynter. Statistikk fra brukerne våre viser at de barna som har registrert seg for å telle skritt er mer enn dobbelt så aktive som de barna som kun har klokken. Det er også gledelig å se at muligheten til å samle inn penger til gode formål er en stor motivasjon for mange, påpeker Clement.

Nå skal plattformen også utvikles til å bli barnas første betalingsløsning. Ved å spare opp ukepenger gjennom aktiviteter og oppgaver foreldre setter opp, kan de få overført penger til sin Xplora-konto.

– Grunntanken vår har vært at vi vil tilby barnas første mobiltelefon gjennom denne smartklokken, og nå utvider vi dette til å også tilby barnas første mobilabonnement, digitale økosystem med en rekke interaktive tjenester og spareløsning med bankkort. Når barna ikke lenger trenger klokken er målet at Xplora har skapt et univers barna ønsker å ta med seg videre på en smarttelefon.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.