Bedriftsinnskudd

Du vil vel ha beste innskuddsrente for din bedrift?

Av Tio Dinh, 28. april 2022

Du vil vel ha beste innskuddsrente for din bedrift

Tilgjengelig likviditet er viktig for de fleste bedrifter, men dersom du har litt lengre horisont på bankinnskuddet bør du sikre deg best mulig innskuddsrente for bedriften. Så hvorfor ikke ta et bevisst valg, slik at bedriftens likvider forvaltes mest mulig lønnsomt?

Mange mellomstore bedrifter lar overskuddslikviditet bli stående på driftskontoen selv om renten er nærmest null i de fleste banker. Har du behov for full fleksibilitet på hele bedriftens innskudd, kan dette være en god ide.

Om du ikke trenger umiddelbar tilgang til hele innskuddet til enhver tid, kan det være penger å hente på å sette noe på høyrentekonto. De beste bedriftsbankene gir deg en rente på både drifts- og høyrentekonto.

Hvilken innskuddsrente gir din bedriftsbank?

Med dagens lave rentenivå er det forståelig at mange er noe likegyldige til innskuddsrente. I mange bedriftsbanker er innskuddsrenten tilnærmet ikke-eksisterende. Det finnes likevel bedriftsbanker som gir mer enn null i rente, selv på driftsinnskudd.

I Pareto Bank mener vi at mellomstore bedrifter fortjener innskuddsrente også på driftskontoen. Hvis du ønsker å ha hele bedriftens innskudd tilgjengelig til enhver tid, blir du godt ivaretatt hos oss.

Hvis du i tillegg har overskuddslikviditet med et noe lengre perspektiv, vil det være lønnsomt å plassere midlene på en høyrentekonto. Et bevisst valg rundt bedriftens innskudd betyr best mulig fordeling mellom høyrentekonto og driftskonto og best mulig innskuddsrente for bedriften totalt sett.

I Pareto Bank brenner vi for å finne den beste løsningen for den enkelte bedriften, så du får mest mulig igjen for innskuddet ditt, både på driftskonto og høyrentekonto.

Vurderer du å bytte bedriftsbank? Her kan du lese mer om hvordan du får den beste innskuddsrenten

De beste bedriftsbankene finner en GUNSTIG fordeling mellom driftskonto og høyrentekonto

Forutsigbarhet og tilgjengelig likviditet er selvsagt viktig, men hvor mye tilgjengelig likviditet som er nødvendig varierer fra bedrift til bedrift.

Det kan avhenge av flere forhold, som bransje, konkurranse, leverandører og lønnsutbetalinger. Det er ikke slik at samme løsning passer for alle. Derfor er de beste bedriftsbankene opptatt av å forstå den enkelte bedriftskunden og å sette sammen en innskuddspakke som passer for akkurat din bedrift. Målet er best innskuddsrente for bedriften. En god uttelling på innskuddene er gjerne et resultat av skreddersøm. Dette er de beste bedriftsbankenes spesialitet. Vi er en av dem.

For å finne en god fordeling mellom driftskonto og høyrentekonto, tar vi oss tid til en dialog om bedriftens likviditetsstyring og -behov. I Pareto Bank får du din egen kundeansvarlige som legger sin stolthet i å forstå dine behov. Din egen kontaktperson følger deg og virksomheten, og hjelper deg med å finne beste innskuddsrente og de beste løsningene for akkurat din bedrift.

Det er mange fordeler med en bedriftsbank som satser på personlig service.

Vi er overbevist om at de beste løsningene jobbes frem sammen med kundene våre. Du kan din bedrift, og vi kan bank. Faktisk kan vi en god del om bedrifter, vi også. Mellomstore bedrifter er våre største kunder. For oss er ditt innskudd viktig, og vi mener det bør skjøttes på best mulig måte. Dette bør du forvente av de beste bedriftsbankene, og Pareto Bank er en av dem.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.