Eiendomsfinansiering

Fordelene med Pareto Bank og eiendomsutvikling

Av Magnus Berg Ihler, 27. august 2021

Fordelene med Pareto Bank og eiendomsutvikling

Det innebærer mye arbeid og risiko å investere pengene sine i eiendomsutvikling. Derfor bør du velge dine samarbeidspartnere med omhu. Pareto Bank er en bank som ønsker å gjøre eiendomsprosjektene dine mulig, men også bedre.

Vår fagkompetanse og lange erfaring med finansiering av prosjekter innen eiendomsutvikling gjør at vi kjenner både utfordringene og mulighetene i markedet med rask og effektiv respons når behov oppstår. Vår fleksibilitet og kompetanse gjør at vi raskt finner løsninger for ditt eiendomsprosjekt. Som kunde hos oss får du tett personlige oppfølging, noe som gjør at vi kjenner dine behov og kan gjennomføre prosesser mer effektivt.

Samarbeid med en bank som forstår eiendomsutvikling

Forutsigbarhet er viktig i eiendomsbransjen. Det å få raske og konkrete tilbakemeldinger tidlig i prosessen gir deg fordeler som vi tar på største alvor. Derfor ønsker vi å være en tilgjengelig bank for deg som trenger raske svar. Vår ambisjon er å kunne indikere finansiering på et så tidlig stadium som mulig, slik at du kan komme i posisjon for nye investeringer innen eiendomsutvikling du ønsker å gå inn i.

Dette kan vi gjøre fordi vi er et sammensatt team med diversifisert kompetanse, og har en lite byråkratisk organisasjon med korte beslutningsveier. I tillegg har vi lang erfaring med finansiering av eiendomsprosjekter. Dette innebærer at vi snakker samme språk og at vi raskt forstår essensen i prosjektet og forespørselen din.

Gratis e-bok:

Slik lykkes du med eiendomsutvikling

Kapitaltilgang og eiendomsutvikling

Vi vet at tilgang på kapital er det største konkurransefortrinnet du har som som eiendomsinvestor. Effektive beslutningsprosesser er derfor av substansiell betydning når du har behov for å finansiere prosjekter innen eiendomsutvikling.

Er du i posisjon, men har lange finansieringsforbehold, risikerer du å miste muligheten. Verdien av en bank som kan være en god rådgiver og gi deg rask tilbakemelding , kan bety være eller ikke være for hele eiendomsprosjektet.

I Pareto Bank kan vi gjøre dette fordi vi har medarbeidere med betydelig markedsinnsikt og bankerfaring. Vår samlede ekspertise gjør oss i stand til å forstå risiko i forskjellige byggeprosjekt i en tidlig fase.

Riktig vurdering av risiko er avgjørende for å identifisere mulige fallgruver og utnytte styrkene i eiendomsprosjektet, slik at du som kunde får en klar tilbakemelding på finansieringsmulighetene for byggeprosjektet du vil investere i.

Reduser risiko når du driver med eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling handler om langt mer enn å skaffe finansiering til et nytt prosjekt. Innvilgelse av et tomte- eller byggelån markerer kun starten prosessen videre. Utviklingen og foredlingen skal gjennomføres, entreprenører skal kontraheres, arealer skal leies ut eller selges og du må sikre at eiendomsprosjektet innfrir kravet til god avkastning.

I disse fasene ligger det også risiko, og du kan raskt få behov for ytterligere finansiering. I en undersøkelse sier for eksempel 2 av 3 eiendomsutviklere at økte byggekostnader har størst innvirkning på virksomheten i 2020. Da kan det være av stor betydning å ha en samarbeidspartner med erfaring og kompetanse til å gjøre riktige tiltak. Pareto Bank er en kompetent og engasjert rådgiver hvis det oppstår uforutsette hendelser i et byggeprosjekt.

Uforutsette hendelser trenger ikke alltid være av negativ art. Det kan også oppstå situasjoner der prosjektet tar en annen form som styrker caset. Da er du avhengig av at banken forstår den endrede risikoen, og kan tilpasse finansieringen til endringene i eiendomsprosjektet

Vi ønsker å være en tilgjengelig og god rådgiver slik at du både får finansiert og gjennomført byggeprosjektet ditt. Med vår ekspertise håndteres scenarier i alle faser av et eiendomsprosjekt profesjonelt, enten det dreier seg om å finansiere en mulighet når du er i posisjon, eller om å finne løsninger underveis i prosjektet .

Les også: Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

Fleksibel finansiering av eiendomsutvikling

I Pareto bank mener vi at ethvert eiendomsprosjekt er unikt og fortjener skreddersøm tilpasset sitt behov. Vi behandler derfor hvert eneste prosjekt innen eiendomsutvikling individuelt. Vi bistår med rådgivning og veiledning for å kunne tilby en optimal finansiering for din investering og ditt eiendomsprosjekt.

Vi i Pareto bank kan eiendomsutvikling, og møter deg for løsningsorienterte diskusjoner uten å ha en standarisert holdning til risikovurdering.

Vi vurderer eiendomsprosjektet ditt inngående i den hensikt å utnytte den finansielle og operative kapasiteten du har i din virksomhet..

Dine prosjekter innen eiendomsutvikling fortjener en tilpasset finansieringsstruktur som er skreddersydd til behov formål. . Vi tør og tenke utenfor boksen, og dersom risikonivået er akseptabelt kan vi tilby skreddersydde løsninger som er akseptable og gode for alle parter.

Les også: Slik sikrer du fremdrift og fortjeneste i byggeprosjekter

Personlig betjening gir fordeler ved eiendomsutvikling

Er det vanskelig å komme i kontakt med banken din? Eller bli sendt videre til en uoversiktlig jungel av kontaktpersoner og saksbehandlere i en bank du har vært kunde i lang tid? Har du opplevd å gå glipp av løsninger og muligheter fordi banken din ikke kjenner deg?

Hos oss får du en dedikert rådgiver som er din kontaktperson i banken. Denne rådgiveren kan eiendomsutvikling, kjenner deg og historikken til selskapet ditt, og har derfor mulighet til å besvare dine forespørsler raskt når behovene melder seg.

Vår tanke bak personlig betjening henger sammen med at vi har et genuint ønske om at kundene våre skal lykkes innen eiendomsutvikling. Din suksess er vår suksess, og derfor bruker mye av vår tid på å være rådgivere og sparringspartnere for å finne de beste løsningene sammen.

Ved å være tilgjengelige og følge opp tett, legges grunnlaget for gode løsningsorienterte diskusjoner rundt eiendomsutvikling. Vi ønsker å strekkes oss enda lenger for å gi deg de beste finansieringsløsningene når du utvikler eiendom. Det blir mer effektive søknadsprosesser gjennom personlig betjening.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.