Bedriftsinnskudd

Lave skuldre, og innskuddsrente på 5,00 %

Bli bedriftskunde
1200x800 Usikker verden 1
Om bedriftsinnskudd

Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset din bedrift

I Pareto Bank har vi spesialisert oss på å realisere gode prosjekter sammen med kundene våre. Men vi er også en bank med gode dagligbanktjenester. Med raske prosesser og personlig oppfølging, finner vi løsninger som passer akkurat din bedrift. Du får en fast kontaktperson som følger deg, og som kjenner din virksomhet. Vi legger vår stolthet i at du skal få gode svar raskt.

Se på det store bildet når du velger bank.

Sitter du med opplevelsen av at du er en liten kunde i banken din, er det mest sannsynlig banken som er for stor. I Pareto Bank får du gode digitale brukeropplevelser, men du møter også et menneske du kan sparre med og som tar seg tid til å forstå hvilke løsninger din bedrift trenger. Mellomstore bedrifter er våre største kunder. Pareto Bank er en bedriftsbank som kan bedrifter like godt som bank, og vi tror at personlig service fra din bank gjør deg bedre.

Bli bedriftskunde i Pareto Bank

Pareto Kontor 34

« Med raske prosesser og personlig oppfølging, finner vi løsninger som passer akkurat din bedrift. »

Tine Baastad Ludvigsen , Leder Dagligbank

Rentebetingelser

Betingelser for flytende og fast rente

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente
Paretokonto bedrift*
F.o.m. 500.000 kroner 1,490 % 1,50 %
Under 500.000 kroner 0,000 % 0,00 %
Skattetrekkskonto 0,050 % 0,05 %
Plasseringskonto bedrift*
F.o.m. 500.000 kroner 4,169 % 4,25 %


Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 50 millioner kroner samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på denne typen innskudd. For innskuddsrente på verdipapirkreditt-, skattetrekks- og depositumskonto, se bankens prisliste.

*Uttak fra Plasseringskonto bedrift må varsles i bankens åpningstid og minst 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Førtidig uttak er ikke tillatt. Minsteinnskudd på kontoen er 500.000 kroner.

Les mer om Plasseringskonto bedrift her.

Bindingstid Nominell rente Effektiv rente
3 måneder 3,445 % 3,50 %
6 måneder 4,450 % 4,50 %
12 måneder 5,000 % 5,00 %
24 måneder 4,200 % 4,20 %
36 måneder 3,700 % 3,70 %


Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 20 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på innskudd over 20 millioner kroner.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Innskuddsbeløpet blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som et gebyr tilsvarende 2 % av uttaksbeløpet, tillagt differansen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid. Dog ikke mindre enn 2 % av beløpet som tas ut. Det er 31 dagers varslingsfrist for eventuelle førtidige uttak.

Tjenester og produkter

Vi leverer en rekke tjenester og produkter til våre kunder.

Driftskonto til daglige inn- og utbetalinger. Gjennom bedriftens nettbank har du full tilgang til kontoen når du ønsker det, og det er ingen begrensninger i antall uttak. Det kan knyttes til tjenester som bedriften har behov for, som regnskapsintegrasjon, OCR-innnbetalinger m.m. Kontoen har en konkurransedyktig innskuddsrente fra første krone, forutsatt et minsteinnskudd på 500.000 kroner.

Hvis bedriften din har overskuddslikviditet, er plasseringskonto et fleksibelt og godt alternativ for sparing. Plasseringskonto bedrift har bankens beste flytende rente. Minsteinnskudd på kontoen er 500.000 kroner, og renten gjelder da fra første krone. Renten gjelder for innskudd inntil 50 millioner kroner. Dersom saldo er lavere enn 500.000 kroner vil det ikke beregnes rente på innskuddet.

Ved uttak varsler du banken 31 dager i forkant. Du kan ta ut fra kontoen inntil 11 ganger i året, og det kan kun varsles ett uttak av gangen. Varsling gjøres skriftlig, via e-post eller som melding fra nettbanken. Varsel som er sendt banken utenfor bankens åpningstid, behandles påfølgende virkedag. Det er ikke anledning til å disponere uttaket før 31 dager etter at banken har mottatt varsel og registrert uttaket.

Denne kontotypen passer for plassering av overskuddslikviditet, som kan stå i en noe lengre periode. Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden, og renten er også fastsatt for hele løpetiden. Pengene blir satt på en separat konto, som sperres for innskudd og uttak i en avtalt periode.

Ved forfall av avtalen, vil innskuddet overføres til din Paretokonto og midlene disponeres da fritt. Alternativt kan du inngå et nytt fastrenteinnskudd for en ny periode, banken må da få beskjed og ny avtale må inngås.

Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes og belastes en rentekompensasjon. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt to prosentpoeng. Dog ikke mindre enn 2 % av beløpet som tas ut. Det er 31 dagers varslingsfrist for eventuelle førtidige uttak.

Banken tilbyr Nibor konto. Minimumsinnskudd på en slik konto er 5 millioner kroner. Ta kontakt for mer informasjon om Niborinnskudd.

Ved uttak varsler du banken 31 dager i forkant, og du kan ta ut fra kontoen inntil 11 ganger i året. Varsling gjøres skriftlig, via e-post eller fra nettbanken. Varsel som er sendt banken utenfor bankens åpningstid, behandles påfølgende virkedag. Det er ikke anledning til å disponere uttaket før 31 dager etter at banken har mottatt varsel og registrert uttaket.

Rentene på skattetrekkskonto kapitaliseres på bedriftens driftskonto, og rentene kan dermed disponeres fritt.

Klientkonto er en konto som opprettes for foretak som driver virksomhet der det er bestemt i lov eller forskrift at foretaket skal skille mellom foretakets og klientenes midler. Eksempler kan være eiendomsmeglere, advokater eller verdipapirforetak. Foretaket anses som kontohaver, men midlene på kontoen tilhører klienten eller klientene.

Forholdet til Bankenes Sikringsfond
Hver enkelt klient med midler på klientkonto er dekket med inntil 2 millioner kroner, forutsatt at de ulike klientene tydelig kan identifiseres. Les mer om sikringsordningen for klientmidler.

Utvidet nettbank for tjenester som direkte integrasjon med bedriftens regnskapssystem. Nettbedriften gir mulighet for flere brukere med tilpassede tilganger som innsyn, registrering, godkjenning og administrasjonsrettigheter. I nettbedriften kan man velge dobbel godkjenning av betalinger der det er ønskelig, og man kan velge dobbel godkjenning av betalinger der det er ønskelig og man kan få tilgang til flere selskaper med samme innlogging.

Betalinger registrert og godkjent i Nettbedrift før kl. 14.00 på en virkedag overføres til mottakers bank samme dag.

Har bedriften ikke behov for integrasjon med regnskapssystem, tilbyr vi en forenklet Nettbedrift som gir tilgang til kontoinformasjon og gjør det enkelt å foreta nødvendige betalinger. Det er også mulighet for flere brukere hvis ønskelig.

Betalinger registrert og godkjent i Nettbedrift før kl. 14.00 på en virkedag overføres til mottakers bank samme dag.

Tjenesten passer for selskaper som har behov for enkel og effektiv identifisering av innbetalinger fra kunder. Vi hjelper deg med opprettelse. Fyll ut skjemaet i linken nedenfor og send det til oss, gjerne via bedriftens nettbank. Vi sender skjemaet tilbake til deg for elektronisk signering før avtalen kan opprettes.

Last ned skjema for inngåelse av OCR-avtale

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester som for eksempel eGiro og Innbetaling Total. For
bedrifter som har betalingsterminaler kan det opprettes innløsningsavtaler med Nets og banken, slik at oppgjøret fra betalingsterminalen kan gå direkte inn på driftskontoen i Pareto Bank. Ta kontakt med oss dersom bedriften har behov for slike løsninger.

Integrasjoner

Bank og regnskap i én og samme tjeneste.

Flere og flere bedriftskunder ser fordelen av å integrere regnskapssystemet med banken. Med integrert regnskap kobler du banken og regnskapssystemet sammen – du slipper dobbeltarbeid og sparer mye tid. Vi kan tilby direkte integrasjon mot de fleste regnskapssystemer, og vi jobber stadig for å integrere flere regnskapssystemer i vår Nettbedrift. Finner du ikke ditt regnskapssystem i oversikten? Ta kontakt med oss likevel, så finner vi gode løsninger sammen.

For å koble regnskapssystemet ditt med Pareto Bank, fyller du ut skjema for ditt regnskapssystem og sender dette inn til oss. Vi hjelper deg derfra.

Visma

Visma

Pareto Bank tilbyr integrasjon med Visma.net Autopay for en brukervennlig og sømløs opplevelse.

Triple Tex

TripleTex

Utfør regnskapet raskt og effektivt ved integrasjon mellom Pareto Bank og Tripletex.

X Ledger

XLedger

Pareto Bank tilbyr integrasjon med Xledger slik at bedriften din kan få en enklere bankhverdag.

Power Office Go

PowerOfficeGo

Sømløs integrasjon mellom Pareto Bank og PowerOffice Go gjør at du slipper å tenke bank.

Aritma

Aritma

Pareto Bank tilbyr integrasjon med Aritma slik at bedriften din kan få en enklere bankhverdag.

24 Seven Office

24 Seven Office

Pareto Bank tilbyr integrasjon med 24 Seven Office.

Ansatte

Snakk med oss om bedriftsinnskudd

Ta kontakt med oss på post@paretobank.no eller telefon 24 02 81 20 hvis du lurer på noe. Vi har rask responstid, og du kommer direkte til en av personene du ser nedenfor.

Tine Baastad Ludvigsen

Tine Baastad Ludvigsen

Banksjef Dagligbank

Tlf. +47 922 75 009

Oda Borgen

Oda Borgen

Assisterende banksjef Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

Daniel Gehlert

Daniel Gehlert

Kundeansvarlig Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

Tio Dinh

Tio Dinh

Kundeansvarlig Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

Anne Marthe Bekk

Anne Marthe Bekk

Kundeansvarlig Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

Ragnhild

Ragnhild Buene Bjørnsdatter

Kundeansvarlig Dagligbank, i permisjon

Tlf. +47 24 02 81 20

Victoria

Victoria Nystuen Veflingstad

Kundeansvarlig Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

DSC04832

Emilia Maria Schüssler Flor

Kundeansvarlig Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

DSC04783

Ole Dischler Aspmo

Kundeansvarlig Dagligbank

Tlf. +47 24 02 81 20

DSC04744

Gabriel Olsen Grimnes

Student/deltid

Tlf. +47 24 02 81 20

Jobbe i Pareto Bank

Hils på Tine og Anne Marthe

Ofte stilte spørsmål

Hva lurer du på?

Å bytte bank for bedriften er enklere enn mange tror! Vi hjelper deg gjennom hele bankbytteprosessen. En av våre dyktige ansatte kartlegger behovene til din bedrift, og sørger for det praktiske rundt bankbytte. Du som kunde trenger kun å registrere bedriften via bankens hjemmeside og e-signere bankavtaler.

Du benytter Bank-ID fra annen bank for innlogging. Logg inn i Nettbedrift her eller Nettbank her.

For bedrifter som ønsker en enkel nettbanktilgang med mulighet for å betale noen fakturaer og få oversikt over kundeforholdet, er Nettbank som regel tilstrekkelig. Ønsker du integrasjon med bedriftens regnskapssystem, tilgang til selv å administrere brukere, mulighet for flere brukere, mulighet for flere brukere eller tilgang til flere selskaper med samme innlogging, er Nettbedrift et bedre alternativ.

Har du administratorbruker i Nettbedrift, kan du selv legge til ny, endre eller slette bruker. Du kan også administrere tilgang og rettigheter til kontoer.

Les mer:
Hvordan kan administrator legge inn brukere i Nettbedrift
Hvordan administrere tilgang på konto

Du kan enkelt laste ned utskrifter via arkivet når du er innlogget i Nettbedrift.

Les mer:
Hvordan finne kontoutskrift/årsoppgaver i Nettbedrift?

Vår målgruppe er norske, etablerte, mellomstore bedrifter. Vi henvender oss ikke til kunder med kontantbasert virksomhet eller behov for mange betalinger i fremmed valuta. Vi tilbyr heller ikke konsernkonto.

Dessverre er banken ikke utsteder av kort.

I vår kundeportal finner du en oversikt over oppdrag til signering.

Logg inn i kundeportalen her

Vi er medlem i det norske banksikringsfondet. Fondet garanterer for innskudd opptil 2 millioner per kundeforhold.

Les mer om Bankenes Sikringsfond

Pareto Driftskreditt

Markedets beste løsning for driftsfinansiering

Pareto Kontor 21

Enkel søknads- og etableringssprosess

Fleksibel kredittramme hvor du får forskudd på utestående faktura.

Ingen fakturagebyr eller andre skjulte kostnader.