HVIS DU ER EN LITEN KUNDE I BANKEN DIN, ER DET BANKEN SOM ER FOR STOR

new-banner

Ikke se på en ting når du velger bank – se på det store bildet

En undersøkelse som sammenligner 10 ulike banker, viser at mange bedrifter kan spare mye på å bytte til Pareto Bank. Summen av god rente på driftsinnskudd, moderate gebyrer og personlig service kan spare bedriften for både penger og tid. Ta kontakt for et raskt overslag på hvor mye du kan spare ved å bytte bank for din bedrift.

KONTAKT OSS

DRIFTSKONTO

I Pareto Bank får du 0,35 % rente fra første krone på din driftskonto. Helt uten bindingstid eller begrensninger i antall uttak. Kontoen er tilgjengelig i Nettbedrift eller Nettbank og vi støtter integrasjon mot de fleste regnskapssystemer.

PLASSERINGSKONTO

Hvis bedriften din har overskuddslikviditet, er Plasseringskonto et godt og fleksibelt alternativ for sparing. Du får 0,60 % rente fra første krone. Ved uttak varsler du banken 31 dager i forkant, og du kan ta ut fra kontoen inntil 11 ganger i året.

SÅ ENKELT BYTTER DU BANK

Bli bedriftskunde i Pareto Bank enkelt med BankID eller BankID på mobil. Det tar bare noen få minutter å bestille kundeforhold. Når du har fått kontonummer fra oss, kan du flytte midlene fra den gamle banken til bedriftens nye konto i Pareto Bank. Vi hjelper deg gjerne med å flytte avtaler.

Innskudd med flytende rente

Beløpsgrenser Nominell rente Effektiv rente
Paretokonto bedrift
F.o.m. 500.000 kroner 0,349 % 0,35 %
Under 500.000 kroner 0,000 % 0,00 %
Skattetrekkskonto 0,050 % 0,05 %
Plasseringskonto bedrift*
F.o.m. 500.000 kroner 0,598 % 0,60 %

Renten gjelder fra første krone. Innskudd over 50 millioner kroner samt innskudd i valuta, vil få en rente som fastsettes etter nærmere avtale med banken. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på denne typen innskudd. For innskuddsrente på verdipapirkreditt-, skattetrekks- og depositumskonto, se bankens prisliste.

*Uttak fra Plasseringskonto bedrift må varsles i bankens åpningstid og minst 31 dager på forhånd, og det er anledning til å foreta inntil 11 årlige uttak. Lavere saldo enn 500.000 kroner har ingen renteberegning.

Fastrentebetingelser

Bindingstid Nominell rente Effektiv rente
6 måneder 0,998 % 1,00 %
12 måneder 1,100 % 1,10 %
24 måneder 1,100 % 1,10 %
36 måneder 1,200 % 1,20 %

Vi tilbyr de beste vilkår for fastrenteinnskudd mellom 500.000 og 20 millioner kroner (minsteinnskudd er 500.000 kroner). For fastrenteinnskudd over 20 millioner kroner vil renten bli fastsatt individuelt med utgangspunkt i markedsrenten for avtalt periode. Kontakt oss direkte på telefon 24 02 81 20 for å avtale rentesats på innskudd over 20 millioner kroner.

Fastrenteinnskuddet kan ikke disponeres i avtaleperioden. Innskuddsbeløpet blir satt på en separat konto som sperres for innskudd og uttak i perioden. Dersom innskuddet ønskes frigitt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon som belastes kunden. Rentekompensasjonen blir beregnet som forskjellen mellom avtalt rente og bankens innlånskostnad for gjenværende avtaletid, tillagt ett prosentpoeng, dog ikke mindre enn 0,25 % av uttaksbeløpet.

Kontakt oss hvis du ønsker å opprette fastrenteinskudd

 • Skattetrekkskonto

  Hvis du utbetaler lønn til ansatte, trenger bedriften en skattetrekkskonto. Kontoen kan kun benyttes til betaling av skatt og vil være sperret for øvrige uttak. Rentene på skattetrekkskontoen kapitaliseres på bedriftens hovedkonto, og du kan dermed disponere rentene fritt.

   

 • Nettbank

  Du kan enkelt disponere og få oversikt over bedriftens kundeforhold med ordinær Nettbank. I Nettbanken kan du gjennomføre betalinger til inn- og utland, overføre mellom egne konti og hente ut kontoinformasjon. Nettbank har ingen faste gebyrer, du betaler kun transaksjonsgebyr ved regningsbetaling. Du kan logge inn i Nettbanken med din BankID.

  Betalinger registrert i Nettbank før kl. 13.30 (virkedager) overføres mottakers bank samme dag. Betalinger registrert etter kl. 13.30 overføres mottakers bank neste bankdag. Betalinger lagt i forfallsmappe blir belastet om morgenen på forfallsdag. Det er også tilrettelagt for straksbetaling i Nettbank.

 • Nettbedrift med integrert regnskap

  Nettbedrift er en utvidet nettbankløsning. I Nettbedrift kan du ha dobbel godkjenning ved betalinger og selv administrere brukertilganger. Nettbedriften kan også enkelt kobles sammen med ditt regnskapssystem.
  Vi støtter integrasjon mot de fleste regnskapssystemer:
  Prisen på Nettbedrift er 150 kroner per bruker, per måned. Betalinger registrert og godkjent i Nettbedrift før kl. 14.00 (virkedager) overføres mottakers bank samme dag. Betalinger registrert og/eller godkjent etter kl. 14.00 overføres mottakers bank neste bankdag. Betalinger lagt i forfallsmappe blir belastet om morgenen på forfallsdag.
 • Priser og generelle avtalevilkår

 • Utenlandsbetalinger og innskudd i valuta

  Overføringer til og fra enkelte land må særskilt forhåndsavtales med banken, og kan ikke utføres i Nettbanken. Kontakt oss hvis du har spørsmål til dette.
  Når du skal betale til utlandet trenger du:
  • Fullt navn og adresse til mottaker
  • Mottakers kontonummer (IBAN i de land som bruker det)
  • BIC/SWIFT
  • Ved betaling til USA: FedWire/ABA nummer
  • Valutasort (debet og kredit) og beløp
  • Informasjon om betalingen
  Når du skal motta penger fra utlandet til din NOK-konto må avsender vite:
  • Ditt navn og adresse
  • Ditt IBAN, dette finner du nederst på dine kontoutskrifter
  • Vår BIC/SWIFT: DNBANOKK
  • Valutasort og beløp
  • Informasjon om betalingen
  Pareto Bank tilbyr innskudd med valuta i de vanligste valutasortene. NB! Egne regler for innbetalinger til og betalinger fra valutakonto. Kontakt oss for informasjon om valutakonti.

   

Pareto Driftskreditt

KONTAKT OSS

Vårt team på Dagligbank står klare til å hjelpe deg når du trenger det. Ta kontakt med oss på post@paretobank.no eller telefon
24 02 81 20 hvis du lurer på noe. Vi har rask responstid, og du kommer direkte til en av personene du ser nedenfor.

KONTAKT OSS

 • Tine Baastad Ludvigsen

  Tine Baastad Ludvigsen

  Leder Dagligbank

  Mob:
  +47 922 75 009

  Send e-post
  Vis CV

  Baastad Ludvigsen har nesten 20 års erfaring fra bank, og har jobbet i Pareto Bank siden 2008. Har tidligere jobbet i Storebrand Bank, Gjensidige NOR og SEB Privatbanken.

 • Tio Dinh

  Tio Dinh

  Mob:
  +47 970 83 170

  Send e-post
  Vis CV

  Dinh har over 10 års erfaring fra bank. Nøkkelkompetanse innen kreditt, innskudd, og har tidligere jobbet i Nordea og DNB.

 • Anders Helleren

  Anders Helleren

  Mob:
  +47 980 32 160

  Send e-post
  Vis CV

  Helleren har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Haugesund, samt en pågående mastergrad i internasjonal business og finans fra universitetet i Aarhus. Har tidligere jobbet i SR-Bank og Nordea.

 • Daniel Gehlert
 • Pærichehr Jamali

  Pærichehr Jamali

  Mob:
  +47 934 30 801

  Send e-post
  Vis CV

  Jamali har studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i banken i 2019, og har tidligere jobbet i Gjensidige Bank som kunderådgiver.

   

 • Anne Marthe Bekk

  Anne Marthe Bekk

  Mob:
  +47 951 48 994

  Send e-post
  Vis CV

  Anne Marthe har en bachelor i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Har over 15 års erfaring fra bank. Nøkkelkompetanse innen Dagligbank, og har tidligere jobbet i Terra og SEB.

 • Oda Borgen

  Oda Borgen

  Mob:
  +47 482 91 798

  Send e-post
  Vis CV

  Borgen har en bachelor i markedskommunikasjon og en master i Strategic Marketing Management fra Handelshøyskolen BI, Oslo.
  Har tidligere jobbet som kunderådgiver i Gjensidige Bank / Nordea Direct.