Bedriftsfinansiering

Bedre likviditet med fleksibel finansiering

Av Dag Henning Kleven, 27. juni 2020

Bedre likviditet med fleksibel finansiering
Gjesteinnlegg av Dag Henning Kleven, leder for kundekontakt i Azets.

Våre kunder stiller store krav til oss, og har tydelige forventninger til hva vi skal levere. Et av disse områdene er finansiering, som ligger i skjæringspunktet mellom hva en bank og en regnskapsfører leverer av tjenester.

For å imøtegå disse kravene har vi inngått et samarbeid med Pareto Bank, som gir kundene våre tilgang til en fleksibel driftsfinansiering for bedre likviditet. Løsningen er enkelt tilgjengelig i vårt regnskapssystem.

Utfordrer tradisjonelle finansieringsløsninger

Vi vet at våre kunder utfordrer tradisjonelle finansieringsløsninger som banklån og kassekreditt. De utfordrer også måten søknadsprosessen blir gjort på, og etablering av finansieringen. Stadig flere tjenester blir digitalisert og forenklet, og dette gjelder også for finansiering. Våre kunder ønsker å se behovet for finansiering, trykke på en knapp og øyeblikkelig få tjenesten tilgjengelig til bruk. Det er nettopp dette vi og Pareto har fått til sammen.

For å greie å løse dette har Azets og Pareto fått tre ting på plass.

  1. Vi har et brennende ønske om å tilby høy kundetilfredshet gjennom nye løsninger.
  2. Det andre er at vi har evnen til å tilegne oss ny digital kompetanse og bruke denne til å bygge nye løsninger.
  3. Det siste er vår felles gjennomføringsevne.

I samarbeid med Pareto kan vi nå tilby en løsning som enkelt, rimelig og raskt gir kundene våre finansieringen de har behov for. Pareto leverer en moderne løsning som lar seg integrere med våre systemer. Våre kunder kan nå sitte i Paretos systemer, søke finansiering basert på regnskapstallene (ettersom disse systemene nå deler relevante data mellom seg), og få innvilget en finansieringsløsning som er fleksibel og kan tas i bruk i de periodene det er behov for penger.

Les også: 5 utfordringer med factoring og factoringavtaler

Et gammelt ordtak sier at det er dyrt å være fattig. Fritt oversatt, er det dyrt å mangle kontanter. Selv om det bare er i perioder. Derfor er det viktig å se på om du har penger gjennom hele perioden du har fremfor deg. Har du ikke det, bør du ha en løsning liggende, som kan brukes når behovet oppstår og avsluttes når behovet er dekket.

Identifiser kapitalbehovet

Behovet for finansiering vil alltid være tilstede - både når det er motvind, men også når selskapet vokser og har vind i seilene. Som regel greier de fleste å finansiere den løpende driften når kunden betaler fakturaen for varer og tjenester de har kjøpt. I en ideell verden hadde du fått inntekten før du betalte regningene dine, men realiteten er en helt annen.

En velkjent og stor utfordring for selskaper er at kostnadene og inntektene kommer på ulike tidspunkter - i disse periodene kan det være nødvendig å bruke en ekstern kilde til finansiering. Dette utfordrer våre kunder oss på, at vi som regnskapsfører greier å identifisere behovet for finansiering frem i tid gjennom regnskapsrapporter og god rådgivning.

Resultatregnskapet i rapporten din gir deg informasjon om perioden du har vært gjennom og balansen i situasjonen akkurat nå. Har du lagt inn budsjett i regnskapet vil du ha en indikasjon om perioden du har foran deg. Tar du denne indikasjonen og ser på alle inn- og utbetalinger, de du faktisk har i perioden fremfor deg og de du hadde i fjor, kan du tegne et bilde på den fremtidige likviditetssituasjonen.

Er det perioder med mangel på kapital har vi identifisert behovet for kapital. Når behovet er identifisert ønsker våre kunder enkle og rimelige løsninger som gir kreditt når behovet oppstår.

Oppstart og drift krever effektive finansieringsløsninger

Skal du starte opp, eller drifte et eksisterende selskap, er du nødt til å ha et forhold til regnskap og bank. Banken bidrar med kapital og betalingsløsninger, og regnskap er du lovpålagt å føre - med noen få unntak. Du kan velge å føre regnskapet ditt selv, eller få en regnskapsfører til å gjøre det for deg. Velger du å benytte deg av en ekstern regnskapsfører, vil du i tillegg få en økonomisk sparringspartner og rådgiver. Det gjør at du kan jobbe smartere og ta enda bedre beslutninger.

Les også: Når banken ikke tar deg på alvor

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bruke en regnskapsfører til å få mer verdi ut av regnskapet - og mulighetene som finnes for effektive finansieringsløsninger? Azets leverer regnskapstjenester til alle type bedrifter.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.