Bedriftsfinansiering

Slik finner du den beste finansieringen for din bedrift

Av Mats Gehrken, 09. april 2021

Slik finner du den beste finansieringen for din bedrift

Hvilken finansiering er best, billigst og smartest for min bedrift? Det er et vanlig spørsmål å stille seg selv, men et som er vanskelig å besvare. Det finnes flere løsninger for finansiering av bedrifter. Hvilken du skal velge for nettopp din bedrift, er et sammensatt spørsmål.

Likevel finnes det noen spørsmålsstillinger du bør tenke gjennom for å finne en god løsning med lavest mulig finanskostnader. Her er tre av de viktigste spørsmålene du bør stille deg selv når du skal finne den beste finansieringen for din bedrift.

1. Hva skal finansieres i bedriften, og hvor lenge?

Det første spørsmålet du bør tenke igjennom er hva som skal finansieres i bedriften, og hvor lenge du har behov for å finansiere. Trenger du for eksempel penger til å finansiere produksjonsutstyr, bør det være en sammenheng mellom lengden på lånet og utstyrets levetid. I et slikt tilfelle kan et lån med en fast avdragsprofil være et fornuftig valg.

Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet. Har bedriften behov for sesongkreditt, trenger du kanskje en løsning som gir deg mulighet til å bekoste kun dette. Du vil jo ikke finansiere tilgang på kreditt lengre enn nødvendig.

Andre bedrifter kan oppleve problemer med likviditet og ha behov for finansiering, fordi planleggingen av innbetalinger og utbetalinger ikke har vært optimal. Eksempelvis kan du risikere å mangle penger til lønninger, fordi lønningsdag kommer før du selv får betalt fra kundene dine.

I slike tilfeller, der bedriften trenger finansiering for å sikre arbeidskapital og likviditet, kan det lønne seg å betale for en fleksibel driftsfinansiering du kan trekke på ved behov.

2. Hva skal jeg betale i rente for mitt bedriftslån?

Dette er et spørsmål som har blitt diskutert til alle tider. Faktisk helt siden Hammurbai, kongen av Babylonia, måtte innføre lover for å regulere rentesatser for nesten fire tusen år siden til finansavtalelovens siste revideringer i 2018. Det er med andre ord vanskelig å gi et veldig enkelt svar på dette spørsmålet.

Likevel vil jeg anbefale å la totalkostnaden for finansieringen være utslagsgivende. Spør deg selv om hva bedriftslånet egentlig kommer til å koste? Det kan være lettvint og fristende å gå for en løsning som har en lav nominell rente på papiret, men likevel ende opp med å bli et unødvendig dyrt bedriftslån, fordi det er en rekke gebyrer og provisjoner som kommer i tillegg.

Videre kan mange bedriftslån inneholde elementer du ikke trenger, men som du likevel må betale for. Før du velger finansiering for din bedrift, bør du derfor stille deg spørsmål om hva du egentlig har behov for. Trenger du for eksempel fakturaadministrasjon som en del av en factoring-løsning, eller kan bedriften håndtere dette selv? Les mer om factoring her.

Det er ikke uvanlig at enkelte aktører benytter kompliserte avtaleverk som gjør totalen av gebyrer og kostnader vanskelig å ta rede på. Dette på tross av at alle tilbydere av finansieringsløsninger er pliktet til å følge lovpålagte krav til informasjon når det gjelder markedsføring av lån og kreditt – et krav som skal gi forbrukeren et klart mål og sammenligningsgrunnlag for de forskjellige kredittilbudene som finnes.

Hvis du vurderer et tilbud der det viser seg å være vanskelig å forstå den effektive renten, anbefaler jeg deg å undersøke andre, mer transparente aktører.

3. Gir finansieringen den fleksibiliteten bedriften har behov for?

Min erfaring er at mange kunder har behov for en kompetent sparringspartner og en finansieringsløsning som gir fleksibilitet. Det er kanskje ikke så rart når det viser seg at eiere av små og mellomstore bedrifter jobber mest og har mindre ferie, uten at de tjener mer penger. Vi snakker om mennesker med høy arbeidsmoral og et stort ansvarsområde, som må prioritere tiden sin hardt.

I slike tilfeller kan behovet for en kompetent sparringspartner være gull verdt. En rådgiver som forstår bedriften kan finne den beste finansieringen tilpasset selskapets behov. Ofte vil en fleksibel finansieringsløsning være mest virkningsfull.

I dag finnes det mange automatiserte og skybaserte løsninger for regnskap, likviditetsstyring og finansiering. Når teknologien bak disse systemene fungerer, er resultatet oppdatert regnskapsinformasjon, en friksjonsfri brukeropplevelse og fleksibel tilgang på kreditt.

Les også: Finansiering for bedrifter: SMB-lederens guide til automatiserte løsninger for driftsfinansiering

Sånn sett vil mitt siste råd være å velge en aktør som både har den menneskelige tilstedeværelsen, teknologien og kunnskapen på plass.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.