Bedriftsfinansiering

Slik gjør du utestående fakturaer til likvid kapital

Av Mats Gehrken, 02. juni 2022

Slik gjør du utestående fakturaer til likvid kapital

Likvid kapital gir større frihet til å drive et selskap som du vil. Trenger du å frigjøre kapital som er bundet i utestående fakturaer, er fakturafinansiering en gunstig løsning. Fordelene er mange, blant annet styrket likviditet, lavere risiko for dårlige betalere og mindre administrasjon. Det finnes mange forskjellige produkter på markedet, velg et som gir deg mest mulig fleksibilitet.

Fakturafinansiering handler i praksis om at du enten selger eller belåner utestående fordringer. De fleste virksomheter som selger varer og tjenester på kreditt trenger periodevis likvid kapital, å frigjøre kapital for å finansiere løpende drift. Ved å finansiere utestående fakturaer får du midler til lønn, drift eller utvikling med en gang. Med andre ord slipper du å vente på pengene til fakturaen har forfalt.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst

Likvid kapital med fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at en bank kjøper fakturaene dine og tar over kredittrisikoen. Du får betalt med en gang og har dermed likvid kapital. Løsningen blir ofte markedsført som et gunstig alternativ dersom du ønsker å frigjøre kapital bundet til utestående fordringer, men tjenesten kan bli forholdsvis kostbar fordi banken også tar seg godt betalt for å overta risikoen. Du får imidlertid raskt frigjort likvid kapital og slipper å bruke tid på administrativt arbeid.

Likvid kapital med factoring

Med fakturabelåning, også kjent som ordinær factoring, får du lånt penger med sikkerhet i kundefordringene – som regel med en finansieringsgrad på 80 prosent. Factoring-selskapet påtar seg det administrative arbeidet med å følge opp utestående fordringer og føre kundereskontroen.

Factoring passer for virksomheter som ønsker finansiering og er opptatt av å frigjøre ressurser til kjerneoppgaver.

Likvid kapital med blockfactoring

Blockfactoring er en forenklet variant av ordinær factoring, og dreier seg kun om finansiering. Det vil si at finansieringsselskapet ikke overtar administrasjonen av fordringene dine. Bedrifter som vurderer blockfactoring bør derfor selv ha gode interne innkrevingsrutiner. Denne løsningen tilbys normalt bare større og mer profesjonelle bedrifter.

Likvid kapital: Bytt fra manuelle til digitaliserte prosesser

Fakturafinansiering er ingen ny oppfinnelse. Handelsfolk har til alle tider hatt behov for likvid kapital, og det finnes kilder helt tilbake til oldtidens Babylon som beskriver prosedyrer for factoring.

Selv om dagens fakturafinansiering er mer sofistikerte enn oldtidens, utføres de fortsatt ofte manuelt. I store systemer kan dette føre til rigide og tungvinte prosesser. For bedrifter med spesifikke kapitalbehov og behov for rask økning av kredittrammen, kan lite fleksible systemer få store negative konsekvenser. Hvis det for eksempel tar uker å få innvilget en søknad om å øke kredittrammen, kan det i mange tilfeller være fatalt for bedriften. Hvis du trenger penger til lønnsutbetalinger om noen uker, hjelper det lite å være mer likvid i neste måned.

Her kan du lese mer om typiske utfordringer factoringkunder møter på

Heldigvis har den teknologiske utviklingen kommet langt nok til at manuelle, tidkrevende og tungvinte prosesser kan erstattes av mer strømlinjeformede, effektive og brukervennlige løsninger.

Pareto Bank har en løsning hvor vi kobler oss direkte på regnskapssystemet ditt. Dette gir oss muligheten til å lese av regnskapet ditt i sanntid og oppdatere kredittrammen din hver dag. For mellomstore bedrifter som ofte trenger rask tilgang på kapital for å gripe muligheter som dukker opp eller overholde kortsiktige forpliktelser i en vekstfase, er dette en løsning det er vel verdt å undersøke nærmere.

Det finnes også mange muligheter for å optimalisere arbeidskapitalen uten bruk av eksterne finansieringskilder. Ta gjerne en kikk på artikkelen om «Seks tips til å forbedre likviditeten i virksomheten – arbeidskapitalstyring i praksis» eller e-boken «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst» for en mer dyptgående gjennomgang av temaet.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.