Bedriftsfinansiering

Slik reduserer du finanskostnadene dine

Av Lars Erik Næss, 29. juni 2021

Slik reduserer du finanskostnadene dine

Har du høye rentekostnader på lån du ikke trenger, er det penger ut av vinduet. Dette må du gjøre for å redusere finanskostnadene dine.

Finanskostnader kan beskrives som kostnader knyttet til opptak av lån eller tap på finansielle plasseringer, som for eksempel rentekostnader, gebyrer og tap på salg av finansielle omløpsmidler. Det vil alltid være en kostnad knyttet til plassering eller låneopptak, men du kan jobbe med å få ned finanskostnadene dine på hovedsakelig to områder: internt i bedriften og ved å optimalisere bruken av finansieringsløsninger.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Reduserte finanskostnader med gode interne prosesser

Hvor mye penger en bedrift har tilgjengelig er et direkte resultat av hvor godt den styrer arbeidskapitalen. Innenfor bedriftens egne fire vegger er det flere tiltak du kan gjøre for å påvirke arbeidskapitalbindingen og dermed redusere finanskostnadene dine.

  • Det første du bør se på er varelageret ditt. Mange selskaper binder opp unødvendig mye kapital ved å operere med et for stort varelager og for bredt varesortiment. Vellykket lagerstyring minimerer kapitalbindingen uten at du opplever en negativ effekt på selskapets leveringsevne. Se om du har noe å hente på å planlegge innkjøpene bedre. Er det for eksempel mulig å foreta innkjøp oftere eller benytte en leverandør med kortere leveringstid? Varetilbudet bør spisses mot faktisk etterspørsel.
  • Dernest bør du se på hvilken kredittid du gir til kundene dine. Kapital bindes opp i balansen når fordringsmassen øker. Raskere betaling fra selskapets kunder vil frigjøre kapital. Gå derfor gjennom avtalene dine og kutt kredittiden så mye du kan. Ha gode rutiner for purring og oppfølging.
  • Til slutt går du gjennom leverandøravtalene dine med det mål for øyet å forlenge kredittiden mest mulig. Bedre fremforhandlede betalingsbetingelser vil øke tilgangen på kontanter.

Gode rutiner og prosesser internt vil frigjøre kapital som minsker behovet for dyr ekstern finansiering med høye rentekostnader. I perioder du har behov for finansiering, bør du gjøre en grundig vurdering av hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige for din bedrift. Dette vil bidra redusere rentekostnader og øvrige finanskostnader.

Les også: Hva er arbeidskapital, og hvorfor er det viktig?

Lavere finanskostnader med riktig finansieringsløsning

Når du har gjort det du kan for å frigjøre arbeidskapital internt, har du minimert behovet for ekstern finansiering. Den summen du trenger å finansiere er mest sannsynlig lavere enn tidligere, og da kan det være lurt å revidere eksisterende finansieringsløsninger og vurdere alternativer. Hvis du jobber frem løsninger som passer ditt nåværende behov, unngår du høyere finanskostnader enn nødvendig for finansieringen din.

La oss ta for oss et enkelt eksempel, der valget står mellom leasing og lån for å finansiere nytt utstyr. Fordelen ved å lease er at du slipper å finansiere hele kjøpesummen på en gang, og du slipper å binde opp kapital. En leasingavtale vil dermed ikke påvirke likviditeten eller gjeldsgraden i din bedrift.

Men dersom du vurderer leasing for å finansiere for eksempel en firmabil, må du også ta høyde for om bedriften din har spesielle behov som medfører høy kjørelengde eller unormal slitasje. Da risikerer du en høy ekstraregning ved innlevering. En leasingavtale er også bindende, noe som innebærer at du ikke kan kvitte deg med det du leaser før tiden er løpt ut. Du kan dermed risikere å betale for utstyr du ikke lenger har bruk for. Hvis du vurderer behovene dine opp mot avtalen, vil det kanskje lønne seg å ta opp et lån og kjøpe utstyret i stedet. Denne type vurderinger vil påvirke finanskostnadene dine.

Lavere finanskostnader ved fleksibel finansiering

Tilgang på fleksibel finansiering for å opprettholde daglig drift, er en nødvendighet for de fleste små og mellomstore bedrifter. Fakturakjøp, kassekreditt og factoring er eksempler på denne type løsninger. Hva du skal velge, avhenger igjen av hvilke behov bedriften har.

For mange bedrifter vil sesongvariasjoner påvirke finansieringsbehovet. Dersom du kun trenger finansiering to ganger i året, er det antakelig dyrere å betale for kassekreditt som gir deg tilgang på kreditt for ett år av gangen. Her vil kanskje kontantrabatt eller fakturasalg gi lavere finanskostnader.

Vær også klar over at mange produkter kan inneholde flere tjenester enn du strengt tatt har behov for. Factoring-løsninger kan ha mange forskjellige prispunkter, som for eksempel limitprovisjon, rente på trukket beløp og administrasjonsgebyr, bakt inn i totalkostnaden. Er det elementer i produktet du ikke trenger, blir det fort en overflødig finanskostnad.

Du bør alltid vurdere det finansielle produktet opp mot det behovet bedriften har. Hvis du for eksempel benytter deg av factoring-løsninger, still deg selv spørsmål om du trenger å betale for administrasjon av utestående fordringer, eller om dere har nok ressurser internt som kan håndtere dette. Dersom du tar en kassekreditt i en bank der du må kausjonere med pant i huset ditt, sjekk om det heller lønner seg å låne opp privat fordi du får bedre rente.

Vurder Finanskostnader opp mot rentekostnader

Når du skal sammenligne eksterne finansieringsmuligheter, må du alltid vurdere tilbudet opp mot effektiv rente. Det kan være lettvint og fristende å gå for en løsning som har en lav nominell rente på papiret, men likevel ende opp med høyere finanskostnader fordi det er en rekke gebyrer og provisjoner som kommer i tillegg.

Ifølge finansavtaleloven må aktører følge lovpålagte krav når det gjelder markedsføring av lån og kreditt. Likevel er det mange aktører som strekker avtaleverket så langt som mulig, slik at produktets totalkostnad blir godt kamuflert.

Hvis du for eksempel kjøper et produkt som også involverer en tjeneste, som for eksempel fordringsadministrasjon, kan rentebeløp og beløp for tjenesten oppgis på forskjellige steder i avtalen. Det å regne ut den totale finanskostnaden på et produkt kan være en intrikat og omstendelig operasjon.

Ønsker du lavere finanskostnader kan løsningen derfor være å gå til en finansinstitusjon som har en transparent policy. Et sted der det er enkelt å forstå hva du betaler for, og et sted der de kaller en spade for en spade. Da vil summene for den reelle effektive og nominelle renten se mer like ut. For å si det på en annen måte: betaler du renter på penger du ikke trenger å låne, så er det penger ut av vinduet.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.