Eiendomsfinansiering

Slik får du mest mulig byggelån med minst mulig egenkapital

Av Magnus Berg Ihler, 10. mars 2022

Slik får du mest mulig byggelån med minst mulig egenkapital

Eiendomsutvikling er kapitalkrevende, og riktig finansiering kan utgjøre millioner fra eller til inn i prosjektet. Riktige vurderinger rundt avkastning på egenkapital bidrar til å rigge investeringene dine fordelaktig. Målet er at du skal tjene mer på investeringene og utnytte kapasitet og kapital maksimalt.

Når byggelån skal innvilges er det vanlig at bank og kunde diskuterer fordelingen mellom egenkapital og fremmedkapital, som et byggelån. Diskusjonen handler egentlig om rimelig balansering av risiko.

Som byggherre som søker byggelån, ønsker du å diskutere hvor mye egenkapital du skal bidra med. Dersom ønsket er å bidra med mindre egenkapital for finansieringen, må banken vurdere den totale risikoen for lånet og om det er akseptabelt at risikoen øker.

Banken vurderer risiko ved økt eksponering i sammenheng med andre, viktige risikoelementer som er sentrale for prosjektet. Banken forutsetter at kunden bidrar med egenkapital for at balansen i fordeling av risiko mellom kunde og bank skal være forenlig med bankens risiko. Byggherre tar oppsiden i prosjektet, mens banken kun kan sikre seg mot nedsiden.

Kunden må være forberedt på å ta risiko i investeringene med egne midler, og det er viktig for oss at kunden viser vilje og evne til å stå bak investeringen i form av egenkapital. Men det kan også være mange gode grunner til å akseptere en økt belåning.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Utnytt egenkapital i byggelån best mulig

Banker har rammeverk med krav til egenkapital for både tomtekreditt, byggelån og andre prosjektrelaterte finansieringer. I Pareto Bank kan vi strekke oss litt lenger. Gjennom god risikovurdering og tett samarbeid med kundene, finner vi løsninger som gjør at kapitalen i byggeprosjektene dine blir utnyttet best mulig. Kapitalen bør holdes i arbeid for å skape best mulig avkastning.

Derfor prøver vi å finne den optimale finansieringsstrukturen i hvert enkelt byggeprosjekt. Om det er slik at du får best avkastning på egenkapitalen i byggeprosjektet, er det kanskje mest hensiktsmessig at egenkapitalen plasseres der. Hvis du er opptatt av bedre kapitalutvikling i byggeprosjektene dine, les gjerne mer om det her.

Gratis e-bok:

Slik lykkes du med eiendomsutvikling

Eiendom er definert som en alternativ investering, altså et alternativ til å sette penger i banken eller i aksjer. Slik markedet har vært de siste årene har eiendom vært en trygg investering som har gitt bra avkastning. For en etablert eiendomsaktør som hovedsakelig driver med eiendomsutvikling, er det derfor sannsynlig at det lønner seg å investere egenkapital i egne prosjekter.

Hvis eiendomsaktøren skal inn i flere prosjekter, blir det viktig å utnytte egenkapitalen og den finansielle kapasiteten best mulig for å skape maksimal avkastning over tid.

Her kommer Pareto Bank inn som en god sparringpartner. Når banken vurderer risikoelementer ved byggelån, ser vi på både finansiell og organisatorisk kapasitet. Om du ønsker å gjennomføre tre prosjekter, men banken mener at risikoen blir for høy med så mange prosjekter, bør du kanskje inn med mer egenkapital enn du hadde tenkt i de prosjektene som er mest risikoutsatt.

Klarer du å utnytte egenkapitalen optimalt og spredt på ulike prosjekter, betyr det bedre likviditetsstyring – en annen viktig faktor som påvirker risikoen i prosjektet. Dersom eiendomsprosjektet i tillegg har en sikker og definert exit er det lettere å gire opp byggelånet.

Les mer om hvordan vi følger opp byggelån i denne saken.

Krav til egenkapital ved byggelån i Pareto Bank

I Pareto Bank har vi et veiledende krav til egenkapitalbidrag på mellom 20 og 40 prosent ved tomtefinansiering. Vurderinger innenfor dette området avgjøres i bunn og grunn av prosjektets attraktivitet, livsløp, erfaring og gjennomføringsevne.

Sett at du kjøper en tomt som krever dispensasjoner eller andre offentlige godkjennelser, da ønsker kanskje banken at du bidrar med 40 prosent egenkapital for en tomtekreditt. Kan du gå rett på rammetillatelse reduseres risiko for gjennomføring, og kanskje banken strekker seg for å tilby en finansiering med redusert krav til egenkapitalbidrag. Om dette er 20 prosent eller et annet nivå, er avhengig av flere risikoelementer.

Hvis det planlagte prosjektet i seg selv er bra og risikoen er lav, er banken mer komfortabel med å dekke en større del av kapitalbehovet og behovet for egenkapital minker.

Selv om vi i Pareto Bank har veiledende krav til egenkapital, har vi samtidig en dynamisk holdning til hvordan vi tilpasser finansiering og belåningsgrad etter vurdert risiko. Når risikoen er lav, kan vi være mer fleksible. Skal vi for eksempel finansiere et prosjekt som er uten planrisiko og med lav salgsrisiko, kanskje langt ute i planprosessen, med en enkel søknadsprosess uten reguleringshensyn, og vi i tillegg har god erfaring med kunden fra tidligere, er vi som bank mer trygg på oss å strekke oss innenfor det veiledende egenkapitalkravet.

Når vi skal finansiere eiendomsprosjekter er vi også opptatt av gjennomføringsevne og erfaring. Hos oss skal det lønne seg å ha et langvarig og langsiktig kundeforhold. Vi ønsker å være fleksible for å få til prosjekter som er verdiskapende for både bank og kunde over tid.

Vær tydelig på risiko når du søker byggelån fra banken

Når du går i dialog med banken om et byggelån, er det lurt å vise en realistisk holdning til risiko. Kan du presentere potensielle fallgruver i prosjektet og tiltak som må til for å håndtere disse, styrker dette troverdigheten overfor banken og legger til rette for en god finansieringsløsning.

Les også: Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

For oss som bank er det viktig at du som kunde ikke bare fokuserer på oppsiden i et prosjekt når du søker om tomtelån eller byggelån. Vi ønsker en realistisk tilnærming til risiko og nedside i dialogen. I Pareto Bank er vi en diskusjonspartner som ser sammenhengen mellom utfordringer og potensial i eiendomsprosjektet. Da kan vi sammen diskutere mulige tiltak for å håndtere risikoelementer om de inntreffer. Dette gjør oss også mer kapable til å vurdere om vi kan strekke oss på belåningsgrad og kravet til egenkapital.

Når du dokumenterer potensial og risiko i eiendomsprosjektet ditt har det betydning for finansieringsstrukturen og andre betingelser. Dersom banken finner det forsvarlig å sette lavere krav til egenkapital, kan det utgjøre vesentlige forskjeller i avkastning på den investerte kapitalen.

Gode finansielle strukturer krever individuelle vurderinger og tilpassede løsninger for alle prosjekter. Vi har over mange år erfart at det er gjennom åpen dialog og gode diskusjoner at vi kommer frem til de beste løsningene.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere planene dine. Vi strekker oss langt for å gi deg høyere avkastning.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.