Eiendomsfinansiering

Slik følger vi opp byggeprosjekter og byggekreditt

Av Mariann Heggelien, 19. august 2021

Slik følger vi opp byggeprosjekter og byggekreditt

Med personlig oppfølging er vi tett på deg og ditt byggeprosjekt - helt fra tidlig fase til realisering. Vi er opptatt av at du skal ha din egen kundekontakt som kan gi deg forutsigbarhet hva gjelder byggekreditt og rask håndtering av øvrige behov. En god og tett relasjon mellom bank og kunde er verdifullt for å finne gode skreddersydde løsninger så raskt og effektivt som mulig. Har du en bank i ryggen som gir forutsigbarhet i forhold til finansieringsløsninger og byggekreditt vil det kunne gi deg konkurransekraft for ditt neste prosjekt.

Effektive byggekreditter gir konkurransefortrinn som boligutvikler

Det kan oppstå situasjoner før, under og etter byggets ferdigstillelse som forlenger byggeprosjektets tidslinje. Konsekvensen er ofte at prosjektet sprekker på kostnad og/eller tid. For å sikre lønnsomheten må banken følge byggeprosjektet tett.

I eiendomsbransjen er det stor konkurranse om de beste objektene og prosjektene. Mulighet for rask avklaring om finansiering og byggekreditt gir en viktig forutsigbarhet og kan være avgjørende for om det er du som trekker det lengste strået. Derfor er en effektiv kredittbehandling viktig og kan gi deg et nødvendig fortrinn opp mot andre boligutviklere. Korte beslutningsprosesser er derfor av vesentlig betydning når du har behov for byggekreditt.

I Pareto bank opererer vi alltid med et kundeteam bestående av to kundeansvarlige, slik at du som utbygger alltid kan få tak i en person som kjenner deg og ditt byggeprosjekt godt. Vår fagkompetanse og lange erfaring med finansiering av byggeprosjekter gjør at vi kan tilby en rask og effektiv respons når behov oppstår. Vår fleksibilitet og kompetanse gjør at vi raskt finner løsninger for ditt byggeprosjekt.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Oppnå bedre kapitalutvikling i dine byggeprosjekter

Tett og god samhandling med banken gir verdi basert på den erfaringsbasen vi har som prosjektbank og vi ønsker å være løsningsorienterte slik at du kan tjene mer på dine investeringer og utnytte kapasitet og kapital i dine byggeprosjekter på best mulig måte. Vi er opptatt av å holde kapitalen din i arbeid og forsøker finne den optimale finansieringsstrukturen i hvert enkelt byggeprosjekt. Byggekreditt er en del av dette bildet.

Klarer du sammen med banken din å finne en fleksibel finansieringsløsning, vil det bidra til å holde en god ordrereserve og konkurransekraft.

Denne type fleksibilitet krever individuelle vurderinger og tilpassede løsninger, også når det gjelder byggekreditt. Vår erfaring er at det er gjennom åpen dialog og gode diskusjoner vi kommer frem til løsningene som passer best for deg og ditt byggeprosjekt.

Les også: Slik tar du ned entreprenørrisiko i eiendomsprosjektet ditt

En kompetent sparringspartner tilfører byggeprosjektet verdi

Personlig oppfølging setter krav til oss som jobber med

kundekontakt. Vår kompetanse skal gi deg trygghet for at vi stiller de riktige spørsmålene og kanskje ser mulige fallgruver der du ikke har avdekket dem enda. Dette kan ha betydning for kredittutmåling og byggekreditt.

Pareto Bank har et betjeningskonsept med personlig og tett oppfølging ovenfor kundene våre. Like mye som vi ønsker å være en god rådgiver lærer vi av kundene våre gjennom nyttige diskusjoner og samarbeid.

Vi tilstreber til enhver tid å være oppdaterte for å kunne gi våre kunder den oppfølging og profesjonalitet som kreves. Vi er en god sparringspartner for deg ved at vi besitter den nødvendige spisskompetansen, samt at vi har bred erfaring med håndtering av ulike problemstillinger innen prosjektfinansiering.

Effektiv byggekreditt med digitale løsninger

Tydelig kommunikasjon mellom bank og kunde er viktig for en god forutsigbarhet i byggeprosjektet. I dagens teknologiske samfunn ønsker vi å følge opp kundene våre etter behov og ønske. Derfor er det også viktig for oss å ha gode tekniske løsninger som ivaretar forventningene kundene våre har til effektive prosesser og tilgjengelighet, også når det gjelder byggekreditt.

Likevel er vi av den oppfatning at digitale løsninger og personlig oppfølging er best sammen.

Helautomatiserte løsninger og modeller kan i verste fall føre til at informasjon uteblir, og det kan oppstå misforståelser som gir lite optimale prosesser og finansieringsløsninger. I Pareto Bank bruker vi digitale løsninger når dette er hensiktsmessig, men ønsker å være tilstede for våre kunder med fokus på personlig kontakt.

Vi ønsker at kundene våre skal føle seg godt ivaretatt og få den oppmerksomheten de fortjener. Ved å være tilgjengelige, og følge opp tett, legges grunnlaget for et godt samarbeid. Vi strekker oss enda lenger for å gi deg den beste oppfølgingen og byggekreditten for ditt eiendomsselskap og byggeprosjekt.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.