Eiendomsfinansiering

Eiendomsutvikling: Disse partnerne gjør eiendomsprosjektet bedre

Av Magnus Berg Ihler, 09. september 2021

Eiendomsutvikling Disse partnerne gjor eiendomsprosjektet bedre

Eiendomsutvikling er en kompleks beskjeftigelse der feil koster deg dyrt. Derfor er det viktig å knytte til seg gode samarbeidspartnere hvis råd og løsninger til eiendomsprosjektet reduserer sjansen for å gå glipp av fortjeneste.

Det å knytte til seg solide samarbeidspartnere er en fordel både for deg og for oss, da det øker sjansene for at eiendomsprosjektet gjennomføres innenfor planlagte rammer og budsjett. Det å sette sammen et godt team basert på den kompetansen man selv har og den kompetansen man trenger å tilføre, reduserer risiko i gjennomføring og sikrer fortjenesten i eiendomsprosjektet.

Gratis e-bok:

Slik lykkes du med eiendomsutvikling

Banken vurderer samarbeidspartnere i eiendomsprosjektet

Når banken skal gi byggelån til et eiendomsprosjekt er vi opptatt av hvem du samarbeider med. Eiendomsutvikling berører mange interessenter; fra offentlige premissgivere, alle involverte aktører i utvikling- og byggeprosessen og frem til sluttbrukerne/kjøperne av eiendommen. En viktig del av vårt vurderingsgrunnlag handler om hvorvidt en kunde har engasjert kompetente rådgivere og utførende som vil bidra inn i de ulike kritiske delene av eiendomsprosjektet.

Ettertraktet kompetanse kan ta seg godt betalt, likevel kan det være gode grunner til å ikke kutte kostnader på dette området. Du må vurdere om du ønsker å betale noe for å redusere prosjektrisiko, fremfor å ta sjansen på at eiendomsprosjektet ikke blir helt som planlagt etter i verste fall ikke blir realisert eller feiler underveis. Det er ikke tilfeldig at attraktive leverandører gjerne er opptatt med mange oppdrag. Når leverandører kan skilte med en gode referanselister, gjennomføringsevne eller ettertraktede produkter vil dette gjerne også reflekteres i prissetting.

Les også: Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Fagkompetanse som øker fortjeneste i eiendomsprosjektet

Når du gjør avtaler med leverandører og samarbeidspartnere er det viktig at de har gode referanser og at du, basert på din selvstendige vurdering, har tillit til dem. Det kan skape store utfordringer i utviklingsprosessen dersom noen ikke leverer i henhold til avtale.

Feil som påvirker fremdriftsplanen kan ødelegge mye av lønnsomheten i et eiendomsprosjekt, og kan føre til høyere administrative utgifter og økte kapitalkostnader i tillegg til økte kostnader hos andre leverandører. Derfor er det viktig å ikke undervurdere kompleksiteten i eiendomsprosjektet, og operere med realistiske tidsrammer.

Banken er opptatt av alle leverandører som kontraheres inn i prosjektet. Aktører som er spesielt sentrale, som for eksempel entreprenør, forutsetter vi å godkjenne. På denne måten skjermer vi eiendomsprosjektet for aktører vi har dårlig erfaring med eller av andre årsaker kan utsette prosjektet for unødvendig og uønsket risiko.

Entreprenøren er den viktigste leverandøren og samarbeidspartneren du har i eiendomsprosjektet ditt. Entreprenører har forskjellige kompetanseområder, derfor er det viktig å velge en entreprenør som har god kapasitet og gjennomføringsevne for nettopp ditt eiendomsprosjekt.

I prosjekteringsfasen har du også behov for nødvendig fagkompetanse for å forstå og ta hensyn til kompleksiteten i eiendomsprosjektet. Prosjektering for grunnforhold og overvannshåndtering er for de fleste eiendomsprosjekter spesielt viktig. Det er viktig å prosjektere for de grunnforholdene man forventer å finne på tomten, men også for eventuelle uforutsette forhold. Hva har det for eksempel å si for overvannsproblematikken hvis du må sprenge? På bakgrunn av den prosjekterende ingeniørens beregninger kan det igangsettes risikoreduserende tiltak for gjeldene tomt.

Hvis du utvikler dine første prosjekter har du behov for teknisk bistand, i form av for eksempel en byggherrerepresentant eller kvalifisert prosjektleder. Vi anbefaler at alle eiendomsprosjekter har en erfaren prosjektleder som håndterer prosjektoppfølgingen. Prosjektlederen verifiserer utført arbeid, oppfølging av feil og sikrer fremdrift. Slett eller mangelfull oppfølging kan føre til at koordineringen i eiendomsprosjektet utfordres – for eksempel at aktører møter opp uten at nødvendig forarbeid er utført.

Boligmarkedet er omkranset av mange og omfattende reguleringer og lovverk. Kommunale behandlinger av rammetillatelser og regulering av eiendommen krever grundig kjennskap til gjeldende krav.

Hvordan lese reguleringsplaner og vurdere sannsynlighet for godkjenning av rammesøknad ved eventuelt behov for dispensasjon, kan være krevende. Det er helt nødvendig med kompetanse og erfaring for å kunne vurdere tidsbruk fra en uregulert eiendom til rammetillatelse.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Ikke undervurder salgsfasen i eiendomsprosjektet

For å få finansiert et prosjekt kreves det normalt et forhåndssalg på mellom 50-60 % av prosjektets budsjetterte salgsinntekt. Dersom du ikke klarer å innfri finansieringens krav til forhåndssalg, kan prosjektet strande allerede i startgropa. Derfor er det viktig å sørge for gode løsninger tidlig i prosjektet.

For å treffe den planlagte kjøpergruppen i salgsfasen av prosjektet kan materialvalg, interiørløsninger og utomhusinvesteringer være avgjørende. Planlegges et prosjekt med høy standard og høye priser, møter man en kjøpergruppe med forventninger der etter. Tilpassede løsninger for å treffe målgruppen koster, men kan vise seg å være en lønnsom investering.

Det å knytte seg til en dyktig eiendomsmegler vil også påvirke salget i eiendomsprosjektet.

Bruk god tid til å finne en engasjert megler som kjenner det lokale markedet, og som har ressurser og engasjement til å prioritere ditt prosjekt. En lokalkjent eiendomsmegler vet hva folk som vil bo i et gitt område er på jakt etter, har god oversikt over aktuelle kjøpergrupper og hva de er villige til å betale for.

Når du skal selge fra katalog er du avhengig av å synliggjøre det du skal selge slik at potensielle kjøpere får en best mulig forståelse av hvordan eiendommen kommer til å se ut.

Selv om 3D-visualisering er kostbart er det en investering som kan få direkte utslag på interessenter og salgspris. En undersøkelse utført av FINN eiendom viser at dårlige eller uteblivende bilder av rom kan gjøre et attraktivt objekt uaktuelt for kjøper.

Banken er en viktig samarbeidspartner inn i eiendomsprosjektet

Eiendomsutvikling er kapitalkrevende. Det kan oppstå uforutsette hendelser under hele utviklingsprosessen som gjør at tidsrammen sprekker og kostnadene øker. Effektive beslutningsprosesser er derfor av stor betydning når du har behov for finansiering.

En bank med høy fagkompetanse og lang erfaring med finansiering av eiendomsprosjekter kjenner både utfordringene og mulighetene i markedet, og kan håndtere hendelser raskt og riktig når det kreves. I Pareto bank har vi et stort nettverk av kunder og virksomheter som vi har samarbeidet med. Vi ønsker at vår bransjeerfaring skal komme deg til gode.

En bank som følger opp eiendomsprosjektet tett blir fort en verdifull sparringspartner for deg som byggherre. Vår kompetanse skal gi deg trygghet for at vi stiller de riktige spørsmålene og kanskje ser mulige fallgruver der du ikke har avdekket dem enda.

Som bank skiller vi oss ut som en nisjeaktør innen prosjektfinansiering. Våre finansieringsløsninger er med utgangspunkt i lange erfaring og inngående bransjekunnskap. Prisen vil tilbyr for prosjektfinansieringen tilpasses risiko i prosjektet og vi er opptatt av å finne løsninger i samarbeid med deg som kunde. Vi forstår at investeringsmulighetene kan komme i en rekkefølge som gjør at egenkapitalen må utnyttes ved tilpasset finansieringsløsning. Høyere låneutmåling kan eksempelvis gjøre det mulig å gjennomføre flere prosjekter.

Vi tilbyr skreddersydd finansiering for å maksimere eiendomsprosjektets avkastning og skaper merverdi for våre kunder gjennom løpende diskusjoner, høy tilgjengelighet, aktiv tilstedeværelse og generøs erfaringsutveksling.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.